Partycrew is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PARTYCREW BV
Angelenweg 165b
5349TG Oss
info@partycrew.nl
https://www.partycrew.nl

Privacy vinden wij erg belangrijk, daarom leggen we in deze privacy statement duidelijk en transparant uit welke gegevens we van jou verzamelen, wat we er mee doen en waarom we dat doen.

Dit heeft betrekking op alle door Partycrew georganiseerde evenementen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Partycrew verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Contact- en persoonsgegevens – voornaam, achternaam, emailadres, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht.
 • Ticketgegevens – aantal tickets, betaalmethode, factuuradres.
 • Extra evenement gerelateerde gegevens – keuze type ticket,  contactpersoon bij noodgevallen etc.
  Website/App Gegevens - IP-adres, uniek (anoniem) ID, locatiegegevens, gebruik-gegevens (welke pagina’s heb je bezocht op de site).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Partycrew.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe verzamelen we gegevens?

Partycrew kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice.

Via eigen websites of apps - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Partycrew via de websites die Partycrew beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies via Google Analytics. Dit is de website: Partycrew.nl en de festivalwebsites, zoals onder andere lef-festival.nl, vorstival.nl, fabulousunited.nl etc.

Via websites van derden - Partycrew maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Partycrew op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Partycrew optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door Partycrew georganiseerde evenementen via de websites van Eventbrite of MyLapse. Deze en andere opdrachtnemers van Partycrew kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Partycrew is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Partycrew plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen - Partycrew kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking middels de huisregels en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Partycrew hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verwerken we persoonsgegevens?

Partycrew verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde zakelijke belangen.

 • Omdat dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat Partycrew jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat Partycrew je Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
 • Om u te informeren over onze andere evenementen en activiteiten die u zouden kunnen interesseren (u mag zich te allen tijde uitschrijven indien u deze informatie niet wenst te ontvangen);
 • Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media’s);
 • Om u informatie te bezorgen over de diensten en producten van de partners en sponsors van het evenement waaraan u deelneemt;
 • Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.
 • Om een profiel voor u aan te maken om ons te helpen onze diensten aan u aan te passen
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers/bezoekers te houden en om onze evenementen te promoten.
 • Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.
Waar je toestemming voor hebt gegeven

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:

 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
 • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie - zoals via onze festivalapps waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten - als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.
Jouw keuzes en rechten

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartners aanpassen;
 • Verder wordt onderaan elke mailing dat je van Partycrew (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van Partycrew (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar het hoofdstuk ‘Cookiebeleid’
Hoe lang bewaren je persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig:

 • Om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen.
 • Voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.
 • Voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Indien wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.

Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.

Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen we je gegevens?
Binnen het bedrijf Partycrew:

De verzamelde Persoonsgegevens worden door Partycrew mede Verwerkt voor de aan Partycrew gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy statement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van Partycrew:

Partycrew kan jouw Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van Partycrew betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk verplicht Partycrew deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat Partycrew het doel en middelen voor deze Verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van Partycrew met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspreken legt Partycrew met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Als deze derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft Partycrew met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit Partycrew een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit Partycrew ook het modelcontract af of laat Partycrew dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

Cookiebeleid

Partycrew maakt gebruik van cookies middels Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Partycrew bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Partycrew gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties van onze evenementen kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@partycrew.nl. Partycrew zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Partycrew BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@partycrew.nl.

Wijzigingen privacy statement

Partycrew behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Partycrew te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook toestemming.

Laatste wijziging 24 mei 2018

 

Creating Memories
Since 2006